Vi beriger gennem kurser, foredrag, debat og oplevelser!

AOF Danmark

AOF laver oplysningsarbejde på både dag - aften og weekendkurser. AOF underviser bl.a voksne ordblinde, i forberedende voksenundervisning og danskuddannelsen. Desuden varetager AOF voksen- og efteruddannelses - opgaver samt vejleder og aktiverer mennesker uden for arbejdsmarkedet. AOF arbejder også internationalt. 

AOF er et udviklingsorienteriet, kvalitetsbevidst og innovativt oplysningsforbund.

AOF Danmark er landsforbund for landets AOF-centre, AOF aftenskoler, AOF daghøjskoler og AOF sprogcentre. AOF Danmarks opgave er at varetage AOF’s overordnede politiske interesser i en lang række råd, nævn og udvalg for at sikre de bedste ramme-betingelser for AOF’s aktiviteter. Derudover koordinerer AOF Danmark en række landsdækkende indsatser og kampagner.

 

Du kan købe Diavok hos AOF Danmark

  • Diavok er en diagnostisk skrive og læsetest, der giver en detaljeret karakteristik af den enkelte elevs vanskeligheder.
  • Et diagnosticerende testmateriale giver læreren mulighed for at gøre sin undervisning bedre, fordi det sigter mod en differentieret undervisning.

Læs mere her

Nyheder